Stor militärövning tillsammans med Stena Jutlandica idag

Danmark | 2 Kommentarer

Idag fick Stena Jutlandica eskort av det svenska försvaret så fort hon lämnade danskt vatten. Det skedde inom ramen för övningen SWENEX Swedish National Exercise och syftet är att utveckla Sveriges förmåga att skydda sjöfart i samverkan med andra aktörer.

Klockan 08:00 i morse lämnade Stena Jutlandica Fredrikshamn enligt ordinarie tidtabell. När hon kom in på svenskt vatten upphörde allt ordinarie. Där fick hon nämligen eskort av tungt beväpnade marinstridskrafter. 1300 personer och c:a 30 fartyg och stridsbåtar ingick i övningen. Det hade blivit dags för den årliga övningen för SWENEX, Swedish National Exercise som genomförs varje år vid den här tiden. Övningen med Jutlandica är nu avslutad, men SWENEX pågår till nästa torsdag.

– Bakgrunden till övningen är att Marinen som en del av den ordinarie verksamhetsplaneringen beslutat att båda öva men även utveckla skyddet av det svenska handelsflödet sjövägen. Då c:a 90% av handelsflödet till Sverige förs in via Brofjorden och Göteborgshamn är valet av plats för övningen självklart,  berättar Jonas Kindgren från Marintaktiska staben på Högkvarteret.

De förband som deltog var 1:a Ubåtsflottiljen, 3:e och 4.e Sjöstridsflottiljen, Marina basbataljonen, 3:e Helikopterskvadronen och 2:a Amfibiebataljonen. Syftet med SWENEX är att utveckla vår förmåga att skydda sjöfart i samverkan med andra aktörer.

– Samarbetet med Stena Line präglas av mycket god samarbetsvilja mot ett gemensamt mål. Vi är tacksamma för att vi fick öva tillsammans med er och för den visade gästfriheten ombord. Ett ”happy ship”, fortsätter Jonas Kindgren.

Övningen har gått väldigt bra. Genomförandet och samarbetet flöt på enligt plan på förmiddagen. Intresset var stort och kajerna var fulla av nyfikna göteborgarna.

– Det kändes maffigt när båtarna följde med oss in. Vi har lärt oss en hel del nytt om kommunikationen och kontakten med Marinen, berättar befälhavare Karl-Olof Svensson.

– Eskorten av Stena Jutlandica är en del av hela sjöfartsskyddsoperationen i området som sträcker sig från Öresund till Norge. Korvetterna var de första som mötte upp vid svenska gränsen och lade sig i eskortformering runt Jutlandica. Även spaningshelikoptrar fanns på plats från start. När vi kom in i skärgården, vid Trubaduren, hade leden säkrats av minröjningsfartygen. Där förstärktes eskortskyddet ytterligare av amfibiestridskrafterna och den formeringen höll hela vägen in till kajen, berättar Jonas Lebrand Sjöstyrkechefens samverkansofficer ombord på Jutlandica för eskorten.

Jonas Kindgren från Marintaktiska staben på Högkvarteret, Karl-Olof Svensson, Befälhavare på Stena  Jutlandica och berättar Jonas Lebrand Sjöstyrkechefens samverkansofficer

Jonas Kindgren, Marintaktiska staben på Högkvarteret, Karl-Olof Svensson, Befälhavare på Stena Jutlandica och Jonas Lebrand Sjöstyrkechefens samverkansofficer

Har du tagit bilder på övningen idag? Dela gärna dessa med oss genom att skicka in som inlägg på Facebook eller tagga bilder på Instagram och Twitter med #swenex15. /ylva.

Video och bilderna är tagna av Försvarsmakten.