stena-germanica-methanol-stena-line

Germanica dricker träsprit för en bättre miljö

Ombord | Inga kommentarer

Förra året ställde vår färja Stena Germanica om till metanol, eller träsprit som det också kallas. Och även om man absolut inte ska dricka när man kör båt på sjön så tycker vi att det är bra att vår färja gör det. För då får vi en bättre miljö som leder till en mer hållbar framtid. Men varför är just metanol bra och vad är det för utnämning alla snackar om?

Jo, metanol är nämligen ett mycket grönare drivmedel än traditionella bränslen. När metanol används under drift reduceras utsläppen av svavel (Sox) och partiklar (PM) med cirka 90 procent medan utsläppen av kväveoxid (NOx) reduceras med cirka 60 procent. Med hjälp av metanol bidrar vi alltså till en bättre miljö.

Metanol tillverkas vid en kemisk reaktion mellan gaserna väte och kolmonoxid och har flera positiva egenskaper. Bland annat är den inte cancerframkallande och orsakar inte genetiska skador såsom bensin kan göra. Metanol bryts också ner snabbare än bensin i yt- och grundvatten, en viktig aspekt för oss som driver trafik på sjön. Och vårt arbete med att gå över till metanol började redan förra året när Stena Germanica anlände till Remontowa-varvet i Gdansk, Polen.

Här byggdes hon om och blev världens första färja i sin storlek att drivas av metanol. Och i mars 2015 påbörjades pilotprojektet där vi utvecklat och framförallt utvärderat omställningen. Hittills har vi lyckats konvertera två huvudmaskiner för att köra på metanol och inom de kommande månaderna kommer vi konvertera de återstående två. Under pilotprojektets tid har Germanicas motor alltså ställts om till ”dual fuel”, vilket innebär att metanolen har använts som primärt bränsle med möjligheten att använda sig av MGO (Marine Gas Oil) som backup. Så här såg filmen ut som vi gjorde 2015:

Det är alltså omställningen till metanol som lett till att vi nyligen fått priserna Shippax ”Eco-Award”, som delades ut på Ferry Shipping Conference, och ”Ship of the Year Award”, som delades ut på European Marine Engineering Conference. Så här kommenterade vår vice vd utnämningarna:

– Vi är självklart mycket glada för dessa två utnämningar. Hållbarhet är ett strategiskt viktigt område för Stena Line och det här är ett viktigt projekt, inte bara för oss som rederi utan för hela branschen som behöver långsiktigt hållbara bränslealternativ för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Undrar du något mer om omställningen till metanol? Kommentera här nedan så ska vi göra vårt bästa för att svara!