Packningskollen

Konsten att packa optimalt

Ombord | Inga kommentarer

Varje gång vi ska ut och resa faller vi in i de traditionella könsrollerna; jag planerar, skriver listor och packar väskor, han packar bilen. Oavsett hur mycket vi har med oss lyckas han alltid få in allting i bilen och jag är lika fascinerad varje gång. Men vad krävs egentligen för att optimera utnyttjandet av utrymmen på ett maximalt sätt? Och skulle det funka med en konsol av den typ som är med i vår reklamfilm om packningskollen? Vi frågar professor Michael Patriksson på Chalmers.

Michael Patriksson är professor i tillämpad matematik på Matematiska vetenskaper, Chalmers. Hans vetenskapliga gren kallas “matematisk optimering”. Det handlar om användandet av matematik för att finna den bästa lösningen, konfigurationen, planen bland alla som är möjliga/tillåtna för ett givet optimeringsproblem, och att modellera dem på lämpligt sätt. Så vem är bättre lämpad att svara på frågor om optimal packning än Michael?

Optimal packning

I vår reklamfilm om packningskollen tar hemmasnickaren Jörgen fram en konsol med olika fack som ska optimera packningen av varor från vår bordershop ombord i bakluckan. Skulle denna lösning fungera på riktigt?
– Verktyg kan skapas för speciella fall, eller “klasser” av liknande fall när det gäller packningsproblem, men det är inte lätt att skapa ett bra verktyg som tar hand om alla tänkbara fall, säger Michael.
– Kan man beskriva hur utrymmet ser ut, hur alla saker ser ut som ska packas, hur de får packas (vilka tål att ställa andra saker på, t.ex.?) och vilka förflyttningar som är möjliga i utrymmet, så kan man formulera en matematisk optimeringsmodell för problemet att packa optimalt. Men det finns generellt inga “formler” till hands för att lösa det, så i allmänhet är sådana problem svårlösta. Jörgens lösning på problemet är uppenbarligen skapad exakt efter de varor som är tänkta att köpas för tillfället – formen på facken avslöjar allt. Och den verkar faktiskt inte heller optimal, om jag ska vara kritisk. Ska han dessutom köpa något annat nästa gång (efter år 2018 för hen förmoda) måste han alltså göra en helt ny konsol – det verkar klumpigt och tidsödande, fortsätter Michael.
– Hans resonemang kring krittavlan är förstås också bara trams. Min egen erfarenhet vad gäller packning är annars begränsad och handlar om att försöka placera flera tusen vinylskivor och dito böcker i hyllor i vårt hus så att inte golven viker sig och våra barn inte kan nå rariteterna, berättar Michael.

Så det kanske inte finns någon universell matematisk formel, men vill du få hjälp med att veta hur mycket som ryms i just din bil beroende på hur många passagerare ni är och vilken typ av varor ni handlar i vår bordershop ombord kan du ta hjälp av vår applikation Packningskollen. Packningskollen använder data från Transportstyrelsen för att beräkna lastvolym, tjänstevikt och maxvikt. Resultatet baseras på tillgänglig data, vikten av våra kampanjvaror och gällande regler för införsel. OBS! Resultatet bör inte ses som en exakt uträkning då fler variabler kan påverka hur mycket du kan och får lasta. Läs mer om regler för införsel på tullverkets hemsida.

Enligt Michael krävs följande egenskaper för att bli duktig på matematisk optimering:
– Nyfikenhet, förmåga till logiskt tänkande, stor uthållighet och drivkraft.

För min del gäller det främst att jobba på min uthållighet och drivkraft när det gäller att optimera packning. Hur gör du för att packa optimalt? /ylva.