Bild på Stena Olympica

Sagan om Stena Olympica

Ombord | 5 Kommentarer

Stena Olympica byggdes i dåvarande Jugoslavien och levererades samma år som de Olympiska spelen i München gick av stapeln. Interiören var tydligt präglad av 70-talet och det skandinaviska arvet. Här kan du läsa om hennes 40-åriga liv!

Fartygsfakta
Levererad i juni 1972 från Titovo Brodogradiliste i Kraljevica i dåvarande Jugoslavien.
Längd: 125 meter
Bredd: 19,5 meter
Passagerarkapacitet: 1500 stycken
Hyttplatser: 675 + 190 bäddar i Pullmanavdelning
Lastbilar: 26 stycken
Personbilar: 250 stycken

En produkt av sin tid
Inredningen på Stena Olympica var mycket rymlig och bekväm. Den var designad av de erfarna Göteborgsarkitekterna Rolf Carlsson och Hans Nilsson. Stilen ombord innebar ett tydligt brott med de tidigare Stenafärjorna som i allmänhet hade haft en traditionell maritim inredning med träskott och ganska diskreta färger. På Stena Olympica hade skotten ofta kulörta färger. Möblerna var klädda i tyger med starka, mättade färgtoner. Inredningen speglade väldigt tydligt 1970-talets mode inom skandinavisk design och bestod huvudsakligen av svenska komponenter.

Passagerarna kom ombord i en stor hall där hela skottet vid informationsdisken var täckt av vit marmor från Kolmården. På det här däcket fanns huvuddelen av hytterna. De utsides belägna hade egen dusch och toalett men inte de som var placerade insides. Restaurangdäcket en trappa upp utgick från Knud E. Hansens beprövade koncept med restaurang i fören och cafeteria i aktern. De båda matställena bands samman midskepps med ett kök på ena sidan och ett stort kioskcentrum på den andra. Ytterligare ett däck upp fanns föröver en synnerligen attraktiv barsalong med vacker utsikt genom de stora fönstren. Längst akterut fanns en liggavdelning med 190 pullmanbäddar.

Hytt på stena olympica

Restaurang Olympos

Salongerna ombord hade namn som knöt an till de olympiska spel som skulle gå av stapeln i München samma år som färjan levererades. Vad sägs om Restaurang Olympos, Cafeteria Marathon och Pub München? Detta skänkte en speciell karaktär åt fartyget. Stena Olympica var också en mycket flexibel färja. På dagturerna till Korsör och senare också till Frederikshavn stod hyttavdelningarna tomma och fartygen fungerade ändå som mycket rymliga och ändamålsenliga dagfärjor.

Pub Munchen ombord på Stena Olympica

Pub München
Som Stena Germanica – fast större
Principiellt innehöll Stena Olympica samma typer av inredning som Stena Germanica hade erbjudit. Affärskonceptet var detsamma men allt var större. Den andra generationens Tysklandsfärjor hade mer än 40 procent fler bäddar än sin föregångare och mer än 70 procent större fraktkapacitet. Jämfört med samtida Tysklandsfärjor på nattlinjer hade Stena Lines fartyg ändå en relativt sett större passagerarkapacitet och mindre fraktkapacitet. Detta speglade den höga efterfrågan på Tysklandsresor på Kiellinjen. Vid ombyggnader på Sölvesborgs varv ökades hyttkapaciteten på Stena Olympica med 152 bäddar. Fartygets eleganta exteriör förfulades samtidigt. Ombyggnaden utgjorde ett bra exempel på Stena Lines fokusering på att maximera möjligheterna att tjäna pengar ombord på färjorna.

En bra investering
Stena Olympica kostade 1972 endast 28 miljoner kronor. För detta fick Stena Line en färja som efter en mindre ombyggnad erbjöd hela 1000 bäddar och samtidigt stora restaurangutrymmen. Det innebar en extremt bra konkurrenskraft. Fartyget blev en värdefull enhet i Stenaflottan då konkurrensen i Tysklandstrafiken hårdnade på 1970-talet bland annat då Sessanlinjen 1974 startade en linje mellan Göteborg och Travemünde.

Efter 10 år i trafik ersattes Stena Olympica med större tonnage. Fartyget såldes då till Prince of Fundy Cruises Ltd och sattes under sommarhalvåren som Scotia Prince in på linjen mellan Portland, Maine och Yarmouth, Nova Scotia. År 1986 förlängdes färjan och fortsatte sedan i samma trafik tills linjen avvecklades 2005. Därefter följde en period med olika charteruppdrag främst i Medelhavet. Det dröjde till 2012 innan färjan skrotades i Bangladesh efter en 40 år lång och framgångsrik karriär.

//Anders och Rickard

Anders Bergenek och Rickard Sahlsten är författarna bakom “Stena Line –  historien om ett färjebolag”. Båda har ett enormt historie-intresse och är aktiva i Klub Maritim, en Göteborgs klubb för alla som är intresserade av sjöfart, sjöfartshistoria och livet ombord.