Tom Granath - Kajen

Stor krisövning på Stena Scandinavica idag

Ombord | Inga kommentarer

Ett rederi måste alltid prioritera säkerhetsfrågorna. Det ligger i själva grunden för verksamheten. Som ett steg i detta genomförde vi, tillsammans med relevanta myndigheter, under dagen en krisövning. Syftet var att träna oss i att hantera fartyg och hamnterminal i en extrem situation, både ombord, iland och utifrån ett kommunikativt perspektiv.

Scenariot för dagen var att Stena Scandinavica hade kolliderat med ett tankfartyg vid Västra Trubaduren. En brand bröt ut ombord och det var mycket rökutveckling. Under morgonen växte antalet skadade till 50 personer och 3 döda. Både personal ombord, på terminalen och huvudkontoret deltog liksom Sjukvården, JRCC Sambandscentral, Kustbevakningen, Securitas, Räddningstjänsten och Polisen.

Förutom ovan nämnda samarbetspartners agerade mediaskolor journalister och några gymnasieskolor, däribland NTI Gymnasiet, bidrog med statister.

Ambulanspersonal ombord

Vänster foto taget av Malou Holmensköld, NTI Gymnasiet och höger foto av Tom Granath, Securitas.

Övningen hade följande syfte:
– träning i att hantera fartyg och hamnterminal i en extrem situation
– testa praktiska åtgärder, kommunikation och information
– identifiera var vi behöver göra rutinförbättringar
– träna samarbetet med relevanta myndigheter

Alla inblandade var nöjda med utfallet. Nu ska vi bearbeta våra erfarenheter och se till att vi blir ännu bättre på att hantera svåra situationer. Samtidigt satsar vi på förebyggande åtgärder för att undvika att krissituationer över huvud taget uppstår. Vi tackar samtliga deltagare för ett gott samarbete! /ylva.