Bildmontage med färja till havs

2017 TOG OSS 300 STEG NÄRMARE EN MER HÅLLBAR FRAMTID

Sustainability | Inga kommentarer

Vi har påbörjat vår resa för att bli ett grönare färjebolag. Vårt fokus är centrerat kring fyra områden, utvecklat i enlighet med FN: s hållbara utvecklingsmål och anpassat till vår verksamhet: Ren energi, ansvarsförbrukning, god hälsa och välbefinnande och livet under vatten. Sedan 2006 har vi arbetat för att minska energi och bränsleförbrukning, och i juli genomförde vi vårt 300: e projekt. Här är en titt på 2017 ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vår vision är “Connecting Europe for a Sustainable Future”. Det är inte bara vackra ord. Eftersom 90% av världens handelsvaror transporteras till sjöss spelar vi – tillsammans med våra kolleger inom sjöfartsindustrin – en mycket viktig roll när det gäller effekterna av internationell handel på miljön. Det bästa är att frakta via havet är det mest miljövänliga sättet att transportera varor vid mätning av utsläpp per ton. Men klimatet och miljön påverkas fortfarande. Här är några exempel på våra hållbara projekt som genomfördes 2017.

300 PROJEKT FÖR MINDRE ENERGIKONSUMTION
Under 2006 lanserade vi vårt energibesparingsprogram (ESP) med syftet att minska bränsleförbrukningen i linje med vårt mål: minus 2,5 procent per år. I juli 2017 genomfördes projektnummer 300 när vi bytte tillsynsmyndigheterna på huvudmotorerna i Stena Scotia, som arbetar längs Rotterdam-Killingholme-vägen. De årliga förväntade bränslebesparingarna är 3%. För att uttrycka det kort installerade vi en modern styrenhet och en robotmotor för att få en jämn och korrekt bränsleförsörjning. Detta har tidigare implementerats på fyra av våra andra färjor, inklusive Stena Spirit, som körs längs Karlskrona – Gdynia-vägen.

1 000 000 PLASTPÅSAR UTBYTTA
Plast som hamnar i havet är ett växande miljöproblem. Vi bestämde oss därför för att ersätta våra vanliga plastpåsar med en påse gjord av biomaterial. Detta är ett viktigt steg i våra ansträngningar att avveckla alla plastpåsar och plastartiklar ombord på alla 36 färjor under 2017-2018. Under sommaren ersatte vi också 1,3 miljoner engångskaffekoppar ombord med ett biologiskt nedbrytbart alternativ.

ANSLUTNING AV VÅRA FÄRJOR TILL ILANDSTRÖM
Det är faktiskt inget nytt! Vi började ansluta färjor till kraftförsörjning iland redan 1989. Det nya är att fyra av våra sex hamnar i Sverige (eller 17% av hamnarna i vårt ruttnätverk) nu är anslutna till det lokala elnätet. Den senaste hamnen som ingår i detta projekt är Trelleborg i södra Sverige där vi nu kan ansluta våra två fartyg M/S Skåne och M/S Mecklenburg-Vorpommern till elnätet när de ligger förtöjda i hamn. Det betyder att maskinerna ombord är helt avstängda, vilket leder till att utsläppen sänks till praktiskt taget noll, speciellt när vi använder grön el. Under 2016 bidrog alla Stena Lines elektriska förbindelser i hamnen till en minskning av koldioxidutsläppen med 12 500 ton, vilket motsvarar den årliga förbrukningen av 6 500 genomsnittliga personbilar.

Dessa var tre av våra hållbara projekt från 2017. För oss går hållbarheten utöver att mildra vår påverkan på miljön. Det hjälper oss också att skydda hälsan, säkerheten och välbefinnandet hos alla som arbetar och reser med oss. Under 2018 fortsätter vi på vår hållbara resa och vi hoppas att du följer med! / Ylva.