Stena Line - Stena Danica

Åren var 1968-1969

Ombord | Inga kommentarer

År 1968 har Stena Line funnit sin form som färjerederi. Det tidigare vittförgrenade linjenätet har ”kokats ner” till de mest lönsamma och strategiskt viktiga rutterna. Färjetrafiken utgår från Göteborg med Frederikshavn och Kiel som mål. Den sista kvarvarande renodlade passagerarlinjen är Stockholm-Mariehamn som fortsätter att vara mycket lönsam.

Uppe i Stockholm seglar POSEIDON och fortsätter att vara uppskattad av sin speciella publik. Fartyget är egentligen väldigt litet men har en trevlig inredning och erbjuder bra service. Det är svårt för de gamla rederierna att till nöjeslinjen Stockholm-Mariehamn få fram passagerarfartyg med motsvarande dagkapacitet. De Samseglande rederiernas passagerarfartyg är nattbåtar med många bäddar och de går fortfarande i den reguljära Finlandstrafiken. POSEIDON har sin marknadsnisch där ingen riktigt kan konkurrera.

Knockout i Danmarkstrafiken

Helt överraskande hyr Stena Line i december 1967 ut STENA DANICA och ersätter henne på Frederikshavnslinjen med den mycket större, nybyggda STENA BRITANNICA. Tidigare har Stena Line och Sessanlinjen haft jämnbördiga fartyg men den nya färjan har helt annan kapacitet och kanske också kvalitet. Speciellt för Danmarkstrafiken inrättas en charkuteributik i entréplanets shoppingcenter. Göteborgarna kan för första gången ta en storfärja till Danmark. Även lastbilschaufförerna har fått ett rymligare och bättre fartyg.

Man kan säga att det vintern och våren 1968 är fest för Stenaresenärerna. I maj tar emellertid det roliga slut. STENA BRITANNICA säljs till State of Alaska och lämnar Göteborg. Istället kommer STENA DANICA tillbaka och kompletteras från och med nu med STENA BALTICA på linjen över Kattegatt. Precis som Sessanlinjen kör Stena Line två färjor på linjen.

För Stena är det naturligt att sälja STENA BRITANNICA när ett tillfälle yppas. En del av affärsidén är att tjäna pengar på handeln med färjorna. STENA BRITANNICA är också byggd som nattfärja med många bäddar. Man tjänar dock inga pengar på att köra runt med tomma hytter på en 3-timmarslinje. Dessutom har rederiet problem med allt busliv i hytterna som är svårt att kontrollera.

Stena Britannica

Inom Sessanlinjen växer insikten om att deras i stort sett nya färjor inte är konkurrenskraftiga. Kapacitetsmässigt kan de inte mäta sig med ett fartyg som STENA BRITANNICA. De är dessutom samtliga byggda med ett lägre bildäck än Stena Lines färjor vilket gör att de går miste om de största lastbilarna. Det är därför naturligt när Sessanlinjen på vintern 1968 lägger ut en beställning på två nya Frederikshavnsfärjor som ska levereras 1969 respektive 1971. De nya färjorna kommer att vara betydligt större än STENA BRITANNICA och ha en mycket stor lastkapacitet.

Med realisationsvinsten från försäljningen av STENA BRITANNICA står Stena också beredda att beställa åtminstone en ny Danmarksfärja, en STENA DANICA nr 2. Beställningen läggs ut i maj 1968 till A.G. Weser Seebeck i Bremerhaven.  Leveransen ska ske redan i juni 1969. Projekteringen leds av rederiets tekniske direktör Helge Olofsson i samarbete med Knud E. Hansen I/S och Rolf Carlssons arkitektfirma. Sessanlinjens nybyggnadsplaner granskas noggrant och ambitionen är att bygga något lite större och lite bättre. Fartyget byggs utifrån de maximala måtten vid Stenpiren.

Dopet vid Stenpiren

Den 30 juni 1969 hålls ett dop vid Stenpiren som den fartygsintresserade publiken sent ska glömma. Via stora annonser i pressen bjuds hela västra Sverige in till dopet av den nya och stora STENA DANICA. Som dopförrättare har inte valts någon redarfru utan barnskådespelerskan Inger Nilsson som vid den här tiden är omåttligt populär bland svenska folket som Pippi Långstrump. Tanken är att visa att rederiet också vänder sig till unga barnfamiljer som en viktig målgrupp.

Efter dopet får åskådarna gå ombord via den tillbyggda terminalen på Stenpiren och titta på fartyget, äta glass och i några fall även få med sig en påkostad broschyr. Intresset är enormt och folkhavet sträcker sig över hela Stenpiren och stora delar av Packhusplatsen. Det är uppenbart att Stena Line i Göteborg verkligen är ”folkets rederi”.

Stena Danica

Samma kväll går STENA DANICA på invigningstur i skärgården med tusentalet inbjudna gäster. Turen är arrangerad så att den nya färjan passerar Skandiahamnen samtidigt som STENA GERMANICA lägger ut mot Kiel. Efter sedvanliga hälsningar seglar de båda färjorna sida vid sida västerut till Trubaduren där STENA GERMANICA girar sydvart och STENA DANICA nordvart upp förbi Vinga. Bilder från detta tillfälle används under många år i reklamen för Stena Lines resor.

Sessanlinjen tar först i december samma år leverans av sitt nybygge PRINSESSAN CHRISTINA. Hon är ett fint fartyg med motsvarande kapacitet men är väldigt annorlunda planerad.

Att fylla den stora STENA DANICA med passagerare är inte så lätt då intresset att göra en färjeresa har mattats något i jämförelse med de första åren med Skagenlinjen. I samarbete med danska hotell satsar Stena Line på så kallade lillsemestrar för att locka de passagerare som måste vara borta 24 timmar för att få föra iland sin skattefria ranson. Likaså blir konferensresor populära på den rymliga, nya färjan. Restaurangen ombord kan ”skärmas av” för att hantera större eller mindre konferensgrupper. Stena Line börjar breddas från ett färjerederi till ett reseföretag.

Lugna gatan till Kiel

Jämfört med allt som händer på Frederikshavnslinjen är det mer lugnt i Stena Lines trafik mellan Göteborg och Kiel. STENA GERMANICA seglar vidare och lockar väldigt många passagerare. Lönsamheten har dock inte varit tillräckligt bra. För att få ökad bäddkapacitet byggs i februari 1968 en sovsalong med tätt packade bäddsoffor akteröver på bryggdäck. Även på promenaddäck omdisponerades Salong Siesta till sovsalong. På det sättet, samt genom att ändra 2-bäddshytter till 4-bäddshytter, får STENA GERMANICA hela 609 hytt- och bäddplatser jämfört med 384 tidigare.

Stena Germanica

Sommaren 1968 prövas en intensiv tidtabell som innebar avgångar kl. 19.00, kl. 09.00, kl. 22.00, kl. 09.00 och så vidare i ett rullande schema över veckans dagar. Det innebär att antalet avgångar per vecka kan ökas med 25 procent. Efter sommaren återgår STENA GERMANICA till den lite lugnare tidtabellen med kvällsavgångar som kompletteras av dagsturer under helgerna. Från och med sommaren 1969 seglar färjan året om på den intensiva tidtabellen. Egentligen behöver Kiellinjen ytterligare en färja men tiden är inte riktigt mogen för detta ännu.

 

//Anders Bergenek och Rickard Sahlsten